Over Jurjen.nl

Een relatie is een geschenk. Dat is ons motto! Een goede manier om de band met klanten te versterken is het geven van een relatiegeschenk, hiermee spreek je de waardering uit over de samenwerking. Bij JURJEN® vind je originele relatiegeschenken en unieke, custom made promotieartikelen.

Het contact tussen jou en ons bedrijf is voor ons één van de belangrijke bedrijfswaarden. En dat contact willen wij zo persoonlijk mogelijk invullen. En dus heb je contact met onze medewerkers. Die willen wij daarom laten zien op onze website. Wij weten uit ervaring dat heel veel relaties nieuwsgierig zijn met wie ze contact hebben. Hoe die persoon eruit ziet, wat er over hem of haar te vertellen valt en wat hij of zij bij JURJEN® doet.

Vanaf november 2015 hebben wij onze krachten gebundeld. Staat & Co Businessgifts heeft alle activiteiten van Jurjen® overgenomen. Met deze overname verwerven wij samen een groter marktaandeel door heel Nederland, doordat Staat & Co, net als Jurjen®, landelijk actief is.

Jurjen.nl
Team foto Jurjen

Gecombineerd met de kracht van Staat & Co, ondersteund door de zustermaatschappijen in 54 landen wereldwijd, is er een zeer krachtige combinatie ontstaan met zeer ervaren en deskundige adviseurs.

Op elke promotionele vraag hebben wij het antwoord. Bij JURJEN® kan in principe alles: wat de relatie ook maar wil, wat betreft een premium of relatiegeschenk, willen wij kunnen leveren. Maak kennis met ons team!

Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en ons laatste nieuws en meld je aan voor de nieuwsbrief!